Blog

Nie gódź się na krzywdę. 
Zawsze zachowuj godność i nie pozwalaj nikomu na poniżanie się czy na jakiekolwiek złe traktowanie. Obdarzaj siebie jak i innych szacunkiem,

Obserwuj ludzi. Ucz się na ich błędach. Wyciągaj wnioski dzięki obserwacji.
Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim.

© 2018 dominikalakomy.pl